Ειδική αρθροσκοπική χειρουργική γόνατος  

Χειρουργική των μηνίσκων


Χειρουργική ρήξεων του προσθίου χιαστού συνδέσμου

 
Χειρουργική ρήξεων του οπισθίου χιαστού συνδέσμου


Επαναθεώρηση πλαστικών των χιαστών συνδέσμων

 
Αποκατάσταση τραυματικών βλαβών του χόνδρου

 

Χειρουργική των μηνίσκων

Οι μηνίσκοι έχουν σχήμα ημισεληνοειδές, χονδροειδή σύσταση και κύριος ρόλος τους είναι η απορρόφηση των κραδασμών ("λειτουργία αμορτισέρ"). Οι μηνίσκοι όπως και κάθε ιστός του ανθρώπινου σώματος υφίστανται προοδευτική γήρανση (εκφύλιση) η οποία εξαρτάται από γενετικούς παράγοντες αλλά και από τραυματισμούς λόγω της καθημερινής καταπόνησης τους. Συνήθως λόγω μικροτραυματισμών αποσπώνται τμήματα του μηνίσκου μέσα στην άρθρωση, γεγονός που οδηγεί στην σταδιακή καταστροφή του χόνδρου ο οποίος καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες και επιτρέπει την ομαλή κίνηση του γόνατος. Η καταστροφή του χόνδρου οδηγεί μακροπρόθεσμα σε αρθρίτιδα.
Όπως ένα φθαρμένο λάστιχο αυτοκινήτου γίνεται αρχικά αντιληπτό μόνο σε δύσκολες συνθήκες, έτσι μπορεί κι ένας εκφυλισμένος μηνίσκος να προκαλεί σε αρχικά στάδια μόνο πόνο κατά την διάρκεια ακραίων και βίαιων κινήσεων (π.χ.βαθύ κάθισμα). Συνίσταται η αρθρωσκοπική αποκατάσταση των αλλοιώσεων των μηνίσκων να γίνεται σε αρχικό στάδιο και όχι καθυστερημένα ώστε να προλαμβάνεται η αρθρίτιδα.

Μια άλλη αιτία βλαβών του μηνίσκου είναι ο τραυματισμός. Συνήθως πρήζεται το γόνατο κι έχουμε πόνο. Σε σπάνιες περιπτώσεις, που πρέπει να χειρουργηθούν άμεσα, "μπλοκάρει" το γόνατο έτσι ώστε να μη μπορούμε να τεντώσουμε το πόδι.

Οι χειρουργικές τεχνικές είναι οι εξής:

Α.μερική αφαίρεση του μηνίσκου

σε αντίθεση με παλαιότερες μεθόδους διατηρείται σήμερα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φυσιολογικό τμήμα του μηνίσκου και αφαιρείται μόνο το κατεσραμμένο τμήμα, ώστε να επηρεάζεται στο ελάχιστο η λειτουργία της άρθρωσης.

Β. συρραφή μηνίσκων

Ιδιαίτερα μετά από τραυματικές ρήξεις ο μηνίσκος με την βοήθεια της αρθρωσκοπικής χειρουργικής συρράπτεται και δεν αφαιρείται τμήμα του, όπως συνέβαινε στο παρελθόν

Νοσηλεία στην κλινική 1/2-1 ημέρα

 

video ραμμένος μηνίσκος(0.13 MB)

Περισσότερες πληροφορίες θα δείτε και στο φυλλάδιο ενημέρωσης ασθενών που μεταφραστήκαν από τηνEλληνική Aρθοσκοπική Eταιρία (EAE)

αρχή σελίδας 

Πρόσθιο κέρας του μηνίσκου

Ρήξή του μηνίσκου

Ραφή μηνίσκου


Χειρουργική ρήξεων προσθίου συνδέσμου

Κάθε ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου οδηγεί σε αστάθεια του γόνατος. Σε κάθε βήμα οι μύες του μηρού μετατοπίζουν την κνήμη προς τα εμπρός κατά ½ του εκατοστού περίπου. Αυτή η συνεχής ολίσθηση προκαλεί βλάβες στον αρθρικό χόνδρο και στους μηνίσκους. Αυτές οι αλλοιώσεις εμφανίζονται συνήθως μισό χρόνο μετά τον τραυματισμό. Μάλιστα λέγεται πως η μη αποκατεστημένη ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου είναι "η αρχή του τέλους του γόνατος". Η αποκατάσταση των ρήξεων αυτών γίνεται με την χρήση των κάτωθι μοσχευμάτων:

1. Τμήμα του επιγονατιδικού τένοντα
Το μόσχευμα αυτό έχει το πλεονέκτημα της μεγάλης αντοχής σε μηχανικές φορτίσεις γι' αυτό χρησιμοποιείται κυρίως σε αθλητές.

 

2. Τενόντιο μόσχευμα (Hamstrings)

Το μόσχευμα αυτό έχει το πλεονέκτημα ανώδυνης μετεγχειρητικής πορείας , αλλά υστερεί λίγο στην ταχύτητα αποκατάστασης.

3. Κατεργασμένο μόσχευμα προερχόμενο από δωρητή

Η χρήση του μόσχευματος αυτού έχει το πλεονέκτημα της σχετικά ανώδυνης μετεγχειρητικής πορείας αλλά δεν προτιμάται σε νεαρής ηλικίας ασθενείς.

4. Συνθετικό μόσχευμα

Επιτρέπει μια εντυπωσιακά ταχεία αποκατάσταση αλλά στο απώτερο μέλλον μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια φλεγμονή του γόνατος διότι αποτελεί ξένο σώμα. Γι' αυτό τον ιδιαίτερα σημαντικό λόγο χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε αξιόλογα κέντρα του εξωτερικού.


Νοσηλεία στην κλινική 1 ημέρα

video πρόσθιος χιαστός μετά από ρήξη(0.04 MB)


video πρόσθιος χιαστός μετά από την αποκατάσταση (0.18 MB)

Περισσότερες πληροφορίες για τα Hamstrings θα δείτε και στο φυλλάδιο ενημέρωσης ασθενών που μεταφραστήκαν από τηνEλληνική Aρθοσκοπική Eταιρία (EAE)

Περισσότερες πληροφορίες για τον επιγονατιδικό τένοντα θα δείτε και στο φυλλάδιο ενημέρωσης ασθενών που μεταφραστήκαν από τηνEλληνική Aρθοσκοπική Eταιρία (EAE)

αρχή σελίδας


Μαγνιτική τομογραφά

Σκόπευτρο για την διανοιξή της κνημιαίας οπής

Οπή στο μηρό

Τοποθέτηση βίδας στο μηρό

 

Χειρουργική ρήξεων οπισθίου χιαστού συνδέσμου

Η ρήξη του οπισθίου χιαστού συνδέσμου είναι πιο σπάνια από τη ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Η δύναμη της κάκωσης είναι συνήθως πολύ μεγάλη. Αυτή είναι και η αιτία που βλέπουμε συνήθως συνοδές βλάβες όπως ρήξη του πρόσθιου χιαστού, βλάβή μηνίσκου, βλάβη της οπίσθιας έξω γωνίας κ.α. Η μη αναγνώριση και η μη αντιμετώπιση της βλάβης της οπίσθιας έξω γωνίας είναι η πιό συχνή αιτία αποτυχίας μιας αποκατάστασης του οπισθίου χιαστού συνδέσμου.

Η ρήξη του οπισθίου χιαστού συνδέσμου οδηγεί σε αστάθεια του γόνατος. Σε κάθε βήμα οι μύες του μηρού μετατοπίζουν την κνήμη προς τα πίσώ. Αυτή η συνεχής ολίσθηση προκαλεί βλάβες στον αρθρικό χόνδρο και τους μηνίσκους. Η αποκατάσταση των ρήξεων αυτών γίνεται με τη χρήση των κάτωθι μοσχευμάτων:

1. Τμήμα του επιγονατιδικού τένοντα

2. Τενόντιο μόσχευμα (Hamstrings)

Αυτά τα μοσχέυματα είναι αδύνατα για την αποκατάσταση του οπισθίου χιαστού και γιαυτό προτιμάται

3. Κατεργασμένο μόσχευμα προερχόμενο από δωρητή και ειδικά ο αχίλλειος τένοντας

Η χρήση αυτού του μόσχευματος μας πρόσφέρει ένα πολύ ισυρό μόσχευμα που επιτρέπει την αποκατάσταση και των δύο μοίρων του φυσιολογικού οπισθίου χιαστού συνδέσμου. Έτσι περισσεύει το τενόντιο μόσχευμα (Hamstrings) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης της οπίσθιας έξω γωνίας.

4. Συνθετικό μόσχευμα

Επιτρέπει μια ταχεία αποκατάσταση αλλά στο απώτερο μέλλον μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια φλεγμονή του γόνατος διότι αποτελεί ξένο σώμα.


Νοσηλεία στην κλινική 1 ημέρα

αρχή σελίδαςΜαγνητική τομογραφία

Φυσιολογικός οπίσθιος χιαστός συνδεσμός

 

Επαναθεώρηση Πλαστικών των Χιαστών Συνδέσμων  

Η πιο συχνή αιτία για την αποτυχία μιας πλαστικής χιαστού είναι:

-μη ακριβές τοποθετηση του μοσχεύματος στην πρώτη επέμβαση
-πιο σπανιο καινούριος τραυμαατισμός

Απαιτείται πολύ καλή προεγχειρητική μελέτη

Μπορεί να απαιτεί επέμβαση σε δύο χρόνια, εάν τα παλιά κανάλια είναι πολύ μεγάλα.

Δύσκολο το μόσχευμα, αλλά σε γενικές γραμμές το ίδιο όπως για πρώτη πλαστική χιαστού

Νοσηλεία στην κλινική 1 ημέρα

αρχή σελίδας
 

Αποκατάσταση τραυματικών βλαβών του χόνδρου  

Αποκατάσταση τραυματικών βλαβών του χόνδρου
Η βλάβες του χόνδρου είναι το μεγάλο άλυτο πρόβλημα της χειρουργικής των αρθρώσεων, γιατί δεν υπάρχει καμία επέμβαση που προσφέρει πολύ καλά αποτελέσματα.

Η επέμβασεις με τα καλύτερα αποτελέσματα είναι οι παρακάτω:

1.μικροκατάγματα (microfractures):
Μετά από τον καθαρισμό της βλάβης πραγματοποιούνται με ένα εδικό εργαλείο μικροκατάγματα του υποχόνδριου οστού. Μέσω αυτών των καταγμάτων μπορούν τα κύτταρα που βρίσκονται στο μυελό του οστούν, να δημιουργήσουν χόνδρο. Αυτός ο χόνδρος είναι κατώτερης ποιότητας από τον φυσιολογικό χόνδρο.

2.μεταμόσχευση χόνδρου (mosaic plasty):
Σε αυτή την τεχνική μεταφέρονται τμήματα υγιούς χόνδρου, οπό ένα λιγότερο σημαντικό σημείο, στο σημείο της βλάβής. Το μειονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η δημιουργία βλάβης σε άλλο σημείο της άρθρωσης (σήμειο λήψης των μοσχεύμτών).

3.Χονδροκαλλιέργεια
Σε αυτή την τεχνική γίνεται αρχικά η αρθρωσκοπική λήψη ενός τμήματος χόνδρου που θα αποσταλεί σε κέντρο του εξωτερικού για την καλλιέργεια (πολλαπλασιασμό) των χονδροκυττάρων. Μετά από έναν μήνα μπόρει να γίνει η εμφύτευση αυτών των κυττάρων στήν βλάβη της άρθρωσης. Και αυτή η τεχνική δεν οδηγει πάντα στη δημιουργία ποιοτικού χόνδρου. Πρόβλημα αυτής της τεχνικής είναι το πολύ υψηλό κόστος της επεξεργασίας των κυττάρων και το γεγονός ότι απαιτούνται δύο επεμβάσεις.

Νοσηλεία στην κλινική 1 ημέρα

αρχή σελίδας
χόνδρινη βλάβη

mosaic plasty

 
Επικοινωνία με mail