Ενδοσκοπικ χειρουργικ τρα και στην σπονδυλικ στλη:

Ενδοσκοπικ αφαρεση κλης μεσοσπονδυλου δσκου

 

 

 

να πρβλημα για την εφαρμογ ενδοσκοπικν τεχνικν ταν η σπονδυλικ στλη. Ο λγος εναι η καλ προστασα του νωτιαου μυελο απ οστινη στοιχεα.

Η πιο συχν παθολογα -η κλη του δσκου - περιβλλεται απ ναν οστινο τξο - τον σπονδυλικ σωλνα. Φυσικ ανογματα υπρχουν μνο στα σημεα που βγανουν τα νευρ απ τον σπονδυλικ σωλνα (τρματα) και στο οπσθιο μρος του σπονδλου.


Η δημιουργα πρσβασης αφαιρντας οστο του σπονδυλικο σωλνα (πεταλεκτομ) -μια τεχνικ που εφαρμζεται πολλ χρνια- δημιοργησε προβλματα πως η αστθεια της σπονδυλικς στλης και κατληξε συχν σε σπονδυλοδεσα (τοποθτηση σιδερνιων εμφυτευμτων). Στην αναζτηση τεχνικν που μπορομε να αφαιρσουμε μια κλη χωρς την θυσα οστινων στοιχειν καθαιρθηκε η μικροδισκετομ με την βοθεια του μικροσκπιο οπτικν ινν για την μεταφορ εικνας . Αυτς ο τπος επμβασης χρησιμοποει ως πρσβαση τα οπσθια τρματα των σπονδλων. Αυτ τα τρματα καλπτονται απ ναν πολ ισχυρ σνδεσμο τον ωχρ σνδεσμο πο προστατεει τον νωτιαο μυελ. Σε προσβσεις απ πσω αυτς ο σνδεσμος πρπει να κοπε. Αυτ μπορει να οδηγε σε δημιουργα συμφσεων και να οδηγσει σε μετεγχειρητικ πνο που αντιμετωπζεται δσκολα.

Η μνη «ανοιχτ» πρσβασ στο νωτιαου μυελ εναι μσω των τρημτων, που βρσκονται στα πλγια του σπνδυλου. Σε αυτ τρματα δεν χουμε πρσβαση με ανοιχτς μικροσκοπικς επεμβσεις για την αφαρεση κηλν λγο του μεγλου βθος και το μικρ μγεθος τους. να λλο πρβλημα εναι, τι σε αυτ τα τρματα βρσκεται και το νερο που βγανει απ τον νωτιαου μυελ. Ευτυχς που αυτ τα τρματα μεγαλνουν σο πιο χαμηλ βρσκονται στην σπονδυλικ στλη. Ειδικ στα εππεδα Ο4-Ο5 και Ο5-Ι1 εκε που βρσκονται και οι πιο πολλς κλες εναι τσο μεγλα, τι υπρχει χρο για να εργαλεο διαμτρου 8χιλ. περπου διπλ απ το νερο. τσι γεννθηκε πριν απ αρκετ χρνια η ιδα για την αφαρεση κηλν με να ειδικ ενδοσκπιο. Αρχικ με χι και τση μεγλη επιτυχα γιατ μον για το οπτικ σστημα χρειστηκε σχεδν λος ο διαθσιμος χρος και επτρεψε μνο την χρησιμοποηση πολ λεπτν και εθραυστων εργαλεων. Η μεγλη βελτωση των οπτικν συστημτων για την ενδοσκπηση επιτρπει σμερα πολ καλς  ενδοσκοπικς εικνες με πολ μικρτερο χρο. τσι περισσεει σμερα αρκετς χρος για τα εργαλεα.


Το ενδοσκπιο με να εργαλεο

 

Αυτ η ενδοσκοπικ αφαρεση κλης του μεσοσπονδυλου δσκου στην οσφυκ μορα (την μση) εναι μια στην Ελλδα σχεδν γνωστη τεχνικ. Ο ασθενες χει μνο μια ελχιστη τομ στο δρμα (6-8χιλ.) 10 εκ διπλ απ την σπονδυλικ στλη. τσι τραυματζονται λιγτεροι ιστο της σπονδυλικς στλης σε σγκριση με κθε λλη τεχνικ και αυτ με ριστη οραττητα στην περιοχ που χειρουργομε. Η εκμθηση αυτς της τεχνικς εναι ιδιατερα δσκολη, αλλ το κρδος για τον ασθεν εναι μεγλο, πως η ελχιστη δημιουργα συμφσεων. Ο μικρς τραυματισμς ιστν, επιτρπει να γνει το χειρουργεο και με τοπικ νρκωση και ελαχιστοποιε τον μετεγχειρητικ πνος, τσι στε ο ασθενες σηκνεται 2-3 ρες μετ την επμβαση απαλλαγμνος βελτιωμνος απ τον πνο της κλης και χωρς ζνη. Ο ασθενς παραμνει στην κλινικ για μια νχτα και μπορε να επιστρψει σε εργασα χωρς βρη μετ απ λγες ημρες και σε χειρονακτικ εργασα μετ απ 3 εβδ..


Η ενδοσκοπικ αφαρεση μιας κλης αντιμετωπζει την πραγματικ αιτα του πνου αφαιρντας τον ιστ που πιζει τα νευρ-την κλη.
Σε αντθεση με λλες μικροεμβατικς τεχνικς, που μικρανουν τον γκο και την μορφ του δσκου με ειδικ φρμακα ειδικ ηλεκτρδια για να μεγαλσουν τον χρο ενδιμεσα απ τον δσκο και τα νευρ (λση του πρινα του δσκου) γνεται υπ περιορισμνη οραττητα μια γχυση φαρμκων ακριβεας στον σπονδυλικ σωλνα (επιδουροσκπιση).


Νοσηλεα στην κλινικ 1 ημρα

video παρασκευ της κλης(0.6 MB)

video αφαρεση της κλης(2.8 MB)

video μετα την αφαρεση της κλης (νοτιαος μυελς κινητι ελευθερ(2.1 MB)Μαγνιτικ τομογραφα πριν και μετα απ την επμβαση


αρχ σελδας

 
 

Επικοινωνα με mail

 

SS Diagramm